Автора Роден на 22.04.1956 г. в гр. Петрич. Завършил … още за него